Guvercin Kumeslerinde Havalandirma

Havalandırmanın barınaklarda sağlanması nispeten
zordur. Çünkü havalandırma için barınağın penceresi
veya bir kısmı açıldığında, hava şartlarının soğuk
olduğu zamanlarda barınağın iç sıcaklığını ayarlamak
zorlaşır. Sıcaklığı artırmak için barınak kapalı tutulduğu
zaman ise barınak içi ortam havasız kalır. Bu ise
güvercinlerin sağlığını direkt olarak etkileyen bir
durumdur. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için
en pratik çözüm, barınağın rüzgâr almayan bir
cephesine elektrikle çalışan herhangi bir havalandırma
fanı veya aspiratör/vantilatör yerleştirmektir. Ayrıca
barınağın tavanında açılacak uygun büyüklükte bir baca
ile barınakta istenmeyen CO2, zararlı ve zehirli gazlar
ile kötü kokuların dışarıya çıkması sağlanmalıdır.
Dikkat edilmesi gereken en önemli konu, havalandırma
sağlarken, barınak içinde hava cereyanı meydana
getirmemektir. Hava cereyanı kuşların
hastalanmalarına yol açabilir

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.