EVİT-SE, Toz

indir (1)Formülasyonu : 100 gram suda çözünen toz içeriğinde; 3.000 mg Vitamin E ve 20 mg selenyum bulunmakt adır.

Bu ilaç, besin değeri olan bütün evcil hayvanlar da karşılaşılan çeşitli metabolik hastalıklar, kas distrofil eri, immun sistem yetersizl ikleri ve eşemsel etkinlikl erin arttırılması amaçlarıyla, E vitamini ve selenyumu n dengeli kombinasy onu esasına göre hazırlanmış olan, hayvanların içme sularına katılarak verilmeye özgü toz bir üründür.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Formülasyonda yer alan E vitamini ve selenyum evcil hayvanların sağlıklı durumlarının korunması yönünden gerekli olan fizyoloji k maddeler niteliğindedir. Dolayısıyla, her ikisi de önemli birer beslenme faktörüdür. E vitamini hücresel düzeyde doymamış yağ asitlerin in oksidasyo nunu önleyerek zararlı peroksitl erin oluşumunu durdurur; böylece fosfolipi dlerin biyolojik ömürlerini uzatır. Hastalıklara karşı vücut direncini artıran lökosit ve makrofajl arın korunmasında etkili olur. Ayrıca eşemsel etkinlikl eri, bağışıklık sistemini düzenleyici ve hücresel yaşlanmayı önleyici etkilere de sahiptir. Vitamin A metaboliz masını olumlu yönde etkiler. Diğer etken maddeyi oluşturan selenyum ise, kükürtlü amino asitlerin sentezi ve işlevleri ile yakından ilişkili olup; vücutta glutasyon peroksida z enziminin kofaktörü konumunda dır. Aynı enzim sistemi yardımıyla şekillenmiş olan peroksitl erin parçalanmasını hızlandırır. E vitamini ile selenyumu n biyolojik etkileri arasında olumlu yönde çok yönlü etkileşmelerin olduğu bilinmekt edir.

Kullanılma yerleri : Tavukçulukta ve diğer kümes hayvanlarında: Damızlık işletmelerinde kuluçka randımanı düşüklükleri, erken dönem embriyo ölümlerinin önlenmesi, yumurta verimi düşüklükleri, horozlard a sterilite sağaltımı, civciv ve piliçlerde hareket bozuklukl arı, parezis, inkoordin asyon bozuklukl arının sağaltımı ve önlenmesi, kas distrofil erinin ve karaciğer nekrozu ile seyreden hastalıkların sağaltımı ve önlenmesi, eksudatif diatez durumunun sağaltımı ve önlenmesi, etlik piliçlerde karkas kalitesin in düzeltilmesi, karkas dayanıklılığının artırılması, yemlerde bulunan acılaşmış yağ varlığından kaynaklan an sakıncaların önlenmesi ve bu yoldan doğan vitamin açığının karşılanması, çoğul gerilim durumlarında vücut direncini n artırılması amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Kanatlılarda : Evit-Se hayvanların içme sularına katılarak kullanılır. Eksiklikl erin karşılanması ve hastalıklara karşı koruyucu olarak 400 litre içme suyuna 10 poşet, 40 litre içme suyuna 1 poşet katılır. Hastalık görüldüğünde, kümesteki hastaları sağaltmak ve henüz sağlam görünenleri hastalığa karşı korumak için; 200 litre içme suyuna 10 poşet veya 20 litre içme suyuna 1 poşet katılarak 5-7 gün süreyle kesintisi z içirilir.

Ticari şekli : Evit-Se, 100 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmakt adır.

13 Comments

Nesimi için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.