Guvercinlerde Salmenolla hastaligi

GÜVERCİNLERDE SALMONELLA HASTALIĞI

En sıkça görülen ve en çok kayıplara neden olan bir hastalıktır. Cins yada yaş gözetmeksizin tüm kuşlarda baş gösterebilir. Salmonellabakterilerinin neden olduğu bir hastalık olduğundan dolayı adını bu bakterilerden alır. Yukarıda da belirtildiği gibi salmonella bakterileri dünyanın her yerinde her cins ve her yaştaki kuşlarda oluşabilir. Evcil güvercinlerde çoğalmalarını ve hareket yeteneklerini kısıtlayabileceği gibi ölüme de sebebiyet verebilirler. Yapılankontrollerle uçma yeteneğini, üreme yeteneğini kaybetmiş ve sürekli hareketsiz kalan güvercinler gruptan ayrılıp bertaraf edilmelidir.

Hastalığın Oluşumu:

Ufak olmasına rağmen çok güvercin beslenen kümeslerde daha çok görülür.Bazı zamanlarda önemsiz hastalıklar bile Salmonella hastalığına dönüşebilir.

Hastalık bağırsaklarda ürer ve dışkıyla dışarı çıkarlar. Hasta birgüvercin her dışkı yaptığında milyonlarca bakteriyi dışarı atmış olur.Hasta kuşlarda bu bakteriler bağırsak çeperlerini zayıflatarak dışarıçıkarlar ve direk olarak ciğerlere ve kalbe giderler. Buradan da kandolaşımı sayesinde tüm vücuda yayılırlar ve genelde ölümle sonuçlanır.Ayrıca solunum yoluyla alınan bakteriler nefes borusuna yapışır ve yineburadan da ciğerlere giderek kan dolaşımı sayesinde tüm vücuda yayılırlar.

Bazı güvercinlerin bünyeleri bu bakterilere karşı aşırı dirençgösterebiliyor. Bu tür güvercinlerde salmonella hastalığı olmasınarağmen bu hastalığın belirtilerini göstermezler. Dirençli güvercinlerde eklemlerde, dişilerde yumurtalıklarda erkeklerde ise testislerde görülür.

Hastalığın Belirtileri:

Bünyelerinin diğerlerine göre daha zayıf olması nedeniyle daha etkiliolurlar. Hasta güvercinlerde çiftleşme isteği görülmez. Çok nadirenyumurta olsa bile bu yumurtadan yavru çıkmaz. Yeni yavrular buhastalığa yakalanırlarsa gelişmeleri durur ve sarımtırak olan gagalarıyeşilimsi bir renk alır. İştahsızlık baş gösterir ve 8-14 gün arasındaölürler. Genç güvercinlerde ise sersemlik görülür ve 8-14 haftaarasında ölürler.

Hasta güvercinler nadiren uçarlar yada hiç uçmazlar. Gruptan ayrı uçarlar kabartarak bitkinbir vaziyette dururlar. Bu hastalıktan dolayı ishal baş gösterir venormalden çok daha fazla su tüketirler. Hasta yavrular anne ve babalarının besleme isteğini reddederler. Hasta güvercinlerin dışkıları bulanık, balgamımsı,yeşil olur ve kötü kokar. Ancak her yeşil dışkıyapan güvercin salmonella hastalığına yakalanmış demek değildir. Bu yeşil dışkı bağırsak enfeksiyonundan dolayı da oluşmuş olabilir.

Bu hastalık güvercinlerin eklem yerlerinde de görülebilir. Hastalığınbu türü güvercinleri öldürmeyebilir. Hastalığın bu türü genelde yaşlıdişi güvercinlerin eklem yerlerindeoluşur. Eklemlerdeki salmonella dışarıdan belli olmayabilir. Ancakbulunduğu yer bastırıldığında acır ve bu bölge normalden sıcak olur.Genelde kanadın ortasındaki eklemde yani dirsekte meydana gelir. Bundandolayı güvercinler kanatlarını hareket ettiremezler. Kanatlarını hafifçe açık tutar ve yere sarkıtırlar.

Hastalık ayrıca parmak eklemlerinde de oluşabilir. Bazen bezelyebüyüklüğünde şişlikler oluşabilir. Ayaklarının üzerine basamazlarbundan dolayı sürünerek kanatlarıyla ilerlemeye çalışırlar.

Bu hastalığa yakalanan güvercinlerin iyileştiği çok nadir görülür.

Genellikle yurtdışındaki ve yurtiçindeki tüm koruma dernekleri ve bukonu hakkında bilgisi olan tüm veteriner hekimler bu hastalığa yakalanan güvercinlerin yok edilmelerini tavsiye ederler. Eğer hasta güvercinler kümeste tutulmaya devam edilirse bu hastalık bütün kuşlara bulaşır.Bundan dolayı hasta güvercinler yok edilmelidir ve kümesteki diğerkuşları dışarı çıkararak kümesteki kuşların temas ettiği her şeyietkili dezenfekte maddeleri ile çok itinalı bir şekilde temizlenmelidir.

Hastalığın Yayılması :

Bu hastalığın yayılmasındaki en büyük etkenlerden biri bir çokhastalıkta olduğu gibi hasta güvercinlerin dışkılarının herhangi birşekilde sağlıklı güvercinler tarafından alınmasıdır. Güvercinlerin bu dışkılara basarak beslemek için yavrularının yanına gitmesiyle deyavrulara bulaşabilir. Güvercinlerin beslenmesi için kullanılan malzemelerin temiz olmaması sonucunda da bulaşabilir. Ayrıca ağız yoluyla yani eş güvercinlerin öpüşmesiyle yada anne babanın yavruya kusması sonucunda da bulaşabilir.

Hasta güvercinlerin dışkıları zamanla kurur ve toz haline gelir. Bu kurumuş, toz haline gelmiş ve üzerlerinde milyonlarca bakteri olan dışkılar herhangi bir hava akımı yada güvercinlerin kanat çırpmaları sonucunda havalanırlar ve solunum yoluyla diğer kuşların vücutlarına girerek hastalığa sebep olurlar. dişi güvercinlerin yumurtalıklarına,erkeklerin ise testislerine yerleşirler. Bundan dolayı doğacak yavrularhastalıklı doğar. Bu hastalık o kadar etkilidir ki anne karnındaki dahaoluşmuş yada oluşmamış yumurtanın içine bile girebilirler. Hatta doğmuşyumurta kabuğunun üzerine anne ve babalar tarafından getirilenbakteriler kabuktan içeriye girebilirler ve yine hastalıklı yavrularınçıkmasına neden olurlar. Bu yavrularda hastalık hemen gözlemlenebilir.

Hastalıklı kuşların bazılarında bu hastalığa ait belirtilergörülmeyebilir. Bu tür kuşlar sadece taşıyıcı olurlar. Hastalık bu türkuşlarda hastalık yumurtladıktan sonra aktif hale gelebilir.

Hastalıktan Korunma :

Hasta olduğundan şüphelenilen kuşlar hemen gözetim altına alınmalıdır.
Hasta olankuşun yakınındaki güvercinlerde gözetim altına alınmalıdır. Bu hastalık yukarıda da belirtildiği gibi yabani kuşlar ve fare ve sıçan gibi tırnaklı yabani hayvanlarla gelir. Bu yüzden bu tür hayvanların kümese girmeleri kesinlikle engellenmelidir. Hasta bir kuş ellendikten sonra kesinlikle başka bir kuş ellenmemelidir.

Hastalığın Tedavisi :

Kümesler kesinlikle düzenli olarak temizlenmelidir ve mutlaka ası yapilmalidir. Verilecek olan ilaç güvercinlere enjekte edilebilir yada içme suyuna koyarak içmeleri sağlanabilir. Sularına koyulabilecek ilaçların isimleri enjoflox, enrocure, baytril vs.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.