KANATLILARDA PROBİYOTİK SEÇİMİ

Fonksiyonel bir probiyotik seçiminde arzu edilen birçok
özellik vardır. Probiyotiğin etki edebilmesi için; canlının
normal florasına uyum sağlamalı ve konakçıdan elde
edilmelidir, patojen ve toksik olmamalı, antibiyotiklere karşı
dirençli, patojenleri inhibe edebilmeli, mikrobiyal aktiviteyi
değiştirebilmeli ve bakteriyosin oluşturabilmelidir. Aynı
zamanda bağışıklık sistemini uyarma kabiliyetinde ve
sindirim kanalında canlılığını ve metabolizmasını
sürdürebilme yeteneğinde olmalıdır. Bu şekilde büyümeyi
hızlandırma ve hastalıklara dayanıklılığı artırma
yeteneğine sahip olmaktadır. Probiyotikler istenilen
miktara katılabilecek oranda hazırlanmalı, canlıya
verilmeden önceki aşamalarda etkinliğini kaybetmemeli ve
ömrü uzun olmalıdır .

Seçilen probiyotikler barsak
epitelyumunda normal olarak yaşayabilmeli, midedeki
düşük pH, safra asidinin varlığı gibi potansiyel engelleri
aşabilmeli aynı zamanda mide-barsak ve barsakta
yaşayan diğer mikroorganizmalara karşı rekabet
edebilmelidir. Probiyotikler, normal depolama koşulları ve
endüstriyel işlemler (örneğin, liyofilizasyon) altında canlı
kalabilmeli ve teknolojik olarak uygun olmalıdır.
Probiyotiklerin etkileri mikroorganizmanın suş, verilen doz,
kullanılan zaman ve koşullarına göre değişebilmektedir.
Kanatlı beslemede yaygın olarak kullanılan probiyotik
ürünler Lactobacillus, Streptococcus, Bacillus,
Bifidobacterium, Enterococcus, Aspergillus, Candida ve
Saccharomyces türleridir. Bu probiyotikler kanatlılarda
performans intestinal mikroflorayı düzenleyici ve
patojenlerin inhibasyonu ayrıca intestinal histolojik
değişiklikler , immunomodulasyon ve belirli hemato-biyokimyasal parametrelere etkileri yanında broyler etinde bazı duyusal özelliklerin geliştirilmesi
ve mikrobiyal et kalitesinin iyileştirilmesi gibi
amaçlarla kullanılmaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.