Formülasyonu : 100 gram suda çözünen toz içeriğinde; 3.000 mg Vitamin E ve 20 mg selenyum bulunmakt adır. Bu ilaç, besin değeri olan bütün evcil hayvanlar da karşılaşılan çeşitli metabolik hastalıklar, kas distrofil eri, immun sistem yetersizl ikleri ve eşemsel etkinlikl erin arttırılması amaçlarıyla, E vitamini ve selenyumu n dengeli kombinasy onu esasına göre hazırlanmış